Suomen Poliisimuseon
SUPO-näyttely

Näyttelyä varten suunniteltiin ja toteutettiin näyttäviä suurkuvatulostekoon kuvituksia, mm. piirretty 3-ulotteinen kahvilakulissi, sekä 5 metriä korkea Suomen kartta
(kuvassa taustalla).

Näyttely esittelee valtiollisten turvallisuuspoliisien kehitystä ja tehtäviä Suomessa aina 1800-luvun santarmilaitoksesta ja Ohranasta, eli poliittisen rikollisuuden ehkäisyn erikoisyksiköstä, sodanajan Valtiolliseen poliisiin ja sitä kautta nykyiseen Supoon, joka perustettiin vuonna 1949.


 

 

 

 

 

 

 

Index
Comic books
Graphic design
Fantasy gallery
News
Shop
In person
Contact information